Bestuur

Het bestuur van Stichting WuWei bestaat uit drie leden:

De bestuursleden ontvangen geen honorering of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.  

Door het bestuur is een beleidsplan opgesteld, waarin de uitgangspunten, visie en doelstellingen van de stichting zijn opgenomen. Klik hier voor het beleidsplan.

\