Verantwoording

isStichting WuWei ontvangt geen subsidie. Om patiënten kosteloos een unieke dag op het water te geven, zijn wij afhankelijk van donaties en sponsoren. 

 

Financieel verslag

Stichting WuWei is op 15 januari 2016 opgericht en is in 2016 met de eerste patiënten het water op gegaan. Het meest recente financiële jaarverslag is hier te downloaden. 

 

Kostenstructuur

Vanzelfsprekend worden kosten gemaakt om onze gasten een dag te verwennen. Deze kosten bestaan uit cateringskosten, kosten voor de boot, marketingkosten en beheerskosten.

Cateringkosten: onze gasten worden in de watten gelegd en wij zorgen dat hen aan eten, drinken en versnaperingen niets tekort komt. Ook als we varen met sponsoren zorgen wij voor de inwendige mens op het zelfde niveau als we dat voor onze gasten doen.

Kosten voor de boot: Het zeiljacht "WuWei" is in eigendom van Soeters Management B.V. en wordt voor een gemaximeerd aantal dagen per jaar ter beschikking gesteld aan Stichting WuWei. De schipper, Michiel Soeters, ontvangt geen honorering of onkostenvergoeding voor zijn arbeid en bemant het zeilschip op vrijwillige basis. De eigenaar van het zeilschip maakt jaarlijks een berekening van de kostprijs voor het uitvoeren van de vaardagen voor het komende jaar. De kostprijsberekening wordt jaarlijks beoordeeld door het bestuur. Na afloop van een vaardag stuurt Soeters Management B.V. een factuur naar de stichting met verantwoording van de vaardag. Door deze constructie kunnen de kosten per vaardag zo laag mogelijk worden gehouden. 

Marketingkosten: om de stichting onder de aandacht te brengen van nieuwe gasten en van sponsoren/donateurs worden een website en een facebook pagina onderhouden, worden folders gedrukt en dergelijke.

Beheerskosten: de stichting dient haar inkomsten en uitgaven te registreren en jaarlijks te laten controleren door een externe accountant. Hieronder vallen ook kosten voor het boekhoudpakket en de bankkosten.

Jaarlijkse begroting: het bestuur stelt jaarlijks een begroting vast, waarin de geplande inkomsten en uitgaven worden opgenomen.

 

\